Η βιομηχανία ΚΟΥΛΟΣ

από το 1947

μέχρι σήμερα,

με τη συνεχή

ανοδική της

πορεία είναι μια από τις

σημαντικότερες

παραγωγικές

μονάδες στον τομέα της.

ΛΟΥΚΟΥΜΙ
Ζάχαρη, Γλυκόζη, Αμυλο, Αρωμα

ΒΑΝΙΛΙΑ
Ζάχαρη, Γλυκόζη, Αρωμα (Βανίλια).

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ